Please wait a minute...

2022 Vol. 74 No. 7

2022 Vol. 74 No. 7 Published: 01 July 2022 Previous issue

Mathematical Physics
Jia-Zhen Xu(许家祯), Qi-Hao Cao(曹祺豪), Chao-Qing Dai(戴朝卿)

2022, 74 (7): 075001 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1360KB ] ( )

Cong Wang(王丛), Jingjing Li(李晶晶), Hongwei Yang(杨红卫)

2022, 74 (7): 075002 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 850KB ] ( )

Kamyar Hosseini, Mousa Ilie, Mohammad Mirzazadeh, Dumitru Baleanu, Choonkil Park, Soheil Salahshour

2022, 74 (7): 075003 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 877KB ] ( )

Yong Zhang, Yanwei Ren, Huanhe Dong

2022, 74 (7): 075004 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 985KB ] ( )

Sibel Tarla, Karmina K Ali, Resat Yilmazer, M S Osman

2022, 74 (7): 075005 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 996KB ] ( )

Lihua Zhang, Bo Shen, Shuxin Han, Gangwei Wang, Lingshu Wang

2022, 74 (7): 075006 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 240KB ] ( )

Shikun Cui, Zhen Wang, Jiaqi Han, Xinyu Cui, Qicheng Meng

2022, 74 (7): 075007 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 2326KB ] ( )

Asterios Pantokratoras

2022, 74 (7): 075008 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 154KB ] ( )

Quantum Physics and Quantum Information
Jun-Rong Gu, Jin-Ming Liu

2022, 74 (7): 075101 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 1012KB ] ( )

Lin Zhang, Jinping Huang, Jiamei Wang, Shao-Ming Fei

2022, 74 (7): 075102 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 537KB ] ( )

Particle Physics and Quantum Field Theory
Bao-Xi Sun, Xin-Yu Liu

2022, 74 (7): 075201 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 360KB ] ( )

Nuclear Physics
Taha Koohrokhi, Sehban Kartal

2022, 74 (7): 075301 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 501KB ] ( )

Atomic, Molecular, Optical (AMO) and Plasma Physics, Chemical Physics
Xuan Xu, Chao Gao, Ji Lin, Hui-jun Li

2022, 74 (7): 075501 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 2613KB ] ( )

Statistical Physics, Soft Matter and Biophysics
Jian Zhang, Tao Huang, Guoqing Xu, Yong Chen

2022, 74 (7): 075601 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 768KB ] ( )

Ling Song, Shixiong Yu, Xunxun Wang, Ya-Lan Tan, Zhi-Jie Tan

2022, 74 (7): 075602 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 928KB ] ( )

Condensed Matter Theory
Xixuan Zhou, Jianlong Zheng(郑建龙), Feng Zhai

2022, 74 (7): 075701 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 941KB ] ( )

Wei-Jie Zhang, Yi-Piao Wu, Ling-Zhi Tang, Guo-Qing Zhang

2022, 74 (7): 075702 [ Abstract ] ( )   [ HTML ]   [ PDF 732KB ] ( )